Satser på kvalitet og mattrygghet

Nyheter   •   jun 07, 2019 11:39 CEST

- ISO 22000 er et nyttig verktøy for å drive fornuftig business, sier produksjonssjefen i Hval Sjokolade.

5 tips for å bli en mer bærekraftig virksomhet

Nyheter   •   jun 07, 2019 10:29 CEST

I dagens samfunn handler forretningsvirksomhet om mer enn å følge pengene. Selskaper snakker nå om «den tredelte bunnlinjen» - people, planet, profit. Ideen er at det en virksomhet foretar seg skal gi fordeler for både virksomheten selv, forbrukerne og miljøet. Her er 5 tips for å gjøre din virksomhet mer bærekraftig.

Brukerundersøkelse for ISO 45001-sertifiserte bedrifter

Nyheter   •   mai 29, 2019 15:41 CEST

ISO 45001 er den nye internasjonale standarden for arbeidsmiljø som ble lansert våren 2018. Nå har den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO gått ut med en brukerundersøkelse for å kartlegge erfaringer og synspunkter.

Fristen for inspeksjon av fornøyelsesinnretninger nærmer seg

Nyheter   •   mai 15, 2019 17:23 CEST

Uavhengig kontroll av installasjoner til fornøyelsesformål skal være gjennomført innen 1. juli i år.

Gassgrillen, sommerens beste venn - eller?

Nyheter   •   apr 11, 2019 13:01 CEST

Påsken er rett rundt hjørnet, våren er i anmarsj og grillen smyger seg sakte, men sikkert ut av sitt vinterhi. På varme vår- og sommerdager er det mange som benytter seg av gassgrillen til å lage den gode smaken av sommer. Men hva vet du egentlig om gassen du benytter deg av for å steke kotelettene eller veggisburgerne? Er det for eksempel farligere å benytte gassgrill enn kullgrill?

Nytt videokurs innen NDT

Nyheter   •   feb 13, 2019 11:03 CET

Nå tilbyr Kiwa videoopplæring i NDT, muliggjort av «Cisco Webex Meeting». Dette er kostnadsbesparende og effektivt for både bedrifter og kursdeltakere.

Når importerte produkter inneholder farlige stoffer

Nyheter   •   feb 11, 2019 15:24 CET

Som forbruker kan man kreve svar på om produkter man har kjøpt inneholder farlige stoffer. Virksomheter oppfordres til å kontrollere produktene før de importeres.

Mange importkrav er spesielle for Europa, hvor man i motsetning til for eksempel USA og Asia må kunne vise til alle komponenter i produktet. Utsalgssteder av sports- og fritidsprodukter erfarer at leverandører ikke alltid oppgir riktig innhold i produktet.

- Ansvaret for å tilegne seg denne informasjonen ligger hos importøren. Det er viktig at importører stiller krav til sine leverandører, slik at de forstår hvilke regler som gjelder innenfor EU og EØS, sier spesialrådgiver for Kiwa, Ottar Madslien.

Selv om hovedansvaret ligger på importør og leverandør, kan man som forbruker ta forhåndsregler for å unngå farlige produkter ved å for eksempel se etter faremerking eller spørre etter konkret informasjon.

- Forbrukere kan oppsøke butikken de har kjøpt et produkt og forespørre om det inneholder stoffer på kandidatlisten med mer enn 0,1 vektprosent. Butikken har da 45 dager på seg til å svare, og kunden skal få et godt og utfyllende svar, forklarer Madslien.

Regelverk rundt import

I dag er nesten 200 stoffer oppført på kandidatlisten, i tillegg til ulovlige stoffer og stoffer som skal være godkjent for bruk. Det er også mange ulike regelverk rundt import av varer, som hver bedrift må sette seg inn i.

- Det viktigste regelverket er REACH som setter krav registrering, begrensning og godkjenning av bruk av kjemikalier. Det kreves god dokumentasjon fra bedriften for å kunne etterleve pliktene i REACH, sier Madslien.

Nettbutikker har også et ansvar i henhold til markedsføringen av produkter. Salgssted skal gi informasjon om fareklassifisering når det markedsføres på nettet.

- Faremerkingen skal stå oppført på siden og produktene i markedsføringen skal være tydelig merket. Her svikter flere, sier Madslien.

Alvorlige konsekvenser

Som resultat av en kontroll Miljødirektoratet utførte på utvalgte nettbutikker i høst, kom det frem at halvparten av sport- og fritidsproduktene som ble testet inneholdt stoffer fra kandidatlisten. Fire produkter inneholdt direkte farlige stoffer.

- En alvorlig konsekvens ved import av og eksponering for farlige stoffer kan være allergi eller at noe er akutt giftig, sier Ottar Madslien.

Produktene i dette tilfellet inneholdt farlige stoffer som anses ulovlige grunnet for høye verdier av bly og miljøgiften SCCP (kortkjedete klorparafiner).

- I verste fall kan eksempelvis bly skade menneskers kjønnsevne og gi misdannelser hos foster. Det er snakk om små mengder som skal til for å påvirke arvesystemet, forklarer Madslien.

Utsalgssteder av sports- og fritidsprodukter erfarer at leverandører ikke oppgir innholdet i produktene, men de er altså pliktige til å innhente denne informasjonen

Kandidatlisten

Kandidatlisten er en liste av stoffer som kan bli underlagt krav til godkjenning av bruk, dette fordi de har egenskaper som kan medføre alvorlige og irreversible effekter på helse og miljøet. Hele forsyningskjeden skal vite om kjemikalier eller produkter inneholder stoffer på kandidatlisten. Forbrukere har også rett til å vite om produkter inneholder disse farlige stoffene. 

Hva kan Kiwa hjelpe deg med?

REACH - Rådgivning og registrering av stoffer

Kurs i kjemikaliehåndtering

Som forbruker kan man kreve svar på om produkter man har kjøpt inneholder farlige stoffer. Virksomheter oppfordres til å kontrollere produktene før de importeres.

Les mer »

Ønsker å heve kompetansen i bransjen

Nyheter   •   des 12, 2018 11:17 CET

Spesialist i vannbaserte slokkesystemer, Gunnar Sundal, har mange fremragende prosjekter bak seg. Med tidligere stillinger som ingeniør, rørleggermester, prosjektingeniør og saksbehandler, har han nå byttet arbeidsplass til Kiwa. Her satser han som seniorrådgiver mot prosjektering og kontroll av sprinkleranlegg.

Bevissthet om kjemikalier gir en tryggere arbeidsplass

Nyheter   •   nov 28, 2018 10:38 CET

RøhneSelmer samarbeider med Kiwa om å øke forståelsen av riktig kjemikaliehåndtering hos sine ansatte.

Høyeste kredittverdighet

Nyheter   •   nov 23, 2018 15:09 CET

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS utmerkes med AAA-gulldiplom som det eneste selskap i sin bransje.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Direktør marked og kommunikasjon
  • Pressekontakt
  • Anzmnehc-Cvaateahrhyinvne.pqSagkndpmo@qsteyoknvbolszoghkisvqk.cjnowg
  • +47 414 53 191
  • +47 69 10 17 10/+47

Om Kiwa Norge

Trust, Quality, Progress

Kiwa er en ledende internasjonal leverandør av testing, inspeksjon, kalibrering, sertifisering og kurs.

Adresse

  • Kiwa Norge
  • Kabelgaten 2
  • 0581 Oslo
  • Norge

Linker