Følg Kiwa Norge

Inspecta gir deg uavhengig kontroll

Nyhet   •   jun 30, 2016 13:51 CEST

Inspecta AS har gjennom 40 år utført inspeksjon av kraner, løfteredskap, lifter, trucker, vindmøller, stillaser og annet arbeidsutstyr i Osloregionen. Nå ser de gode muligheter for det samme i Østfold og Follo.

Inspecta er en uavhengig kontrollinstans. Selskapet påtar seg verken reparasjoner eller vedlikehold av maskiner og utstyr etter å ha gjennomført kontrollene og står heller ikke bak salg av deler eller utstyr av noe slag. Det betyr at de rapportene Inspecta overleverer etter endt oppdrag er objektive og til å stole på.

Store oppdragsgivere

- Vi har bevisst valgt å være helt uavhengige og ikke samarbeide med noen innenfor salg eller vedlikehold. Vi mener det vil være vanskelig å stole på rapporter der kontrollvirksomheten har økonomiske interesser i å finne feil. Våre oppdragsgivere må kunne stole på oss, da dette handler om sikkerhet, både for brukerne av utstyret, men også for allmennheten, sier faglig leder for kran og løft Hermod Pettersen. Han er leder for en avdeling som i dag har store virksomheter som blant annet Statkraft, Oslo Havnevesen og Mjørud på kundelisten.

Personheiskontroll

Inspecta er en av få virksomheter som er akkreditert sikkerhetsorgan for personheiser. I Sverige og Finland er de desidert størst på dette området, mens i Norge satser man betydelig på å bli en stor og solid aktør også innenfor kontroll av personheis.

- Vi er dessuten godkjent av Sjøfartsdirektoratet for kontroll av løfteutstyr om bord på skip, sier Pettersen. Nå ser han imidlertid på det landbaserte markedet i Østfold som interessant.

- Det er fortsatt mye industri i fylket, og dermed mange brukere av utstyr vi har spisskompetanse på, fortsetter han.

Omfattende dokumentasjon

I Inspecta er det stort fokus på digitalisering og selskapet leverer elektronisk dokumentasjon etter alle sine oppdrag. De fleste oppdragsgivere setter pris på å slippe et lass med permer som resultat på oppdraget.

- Vi har et helt nytt web-system, der all dokumentasjon ligger. Våre kunder får en unik pålogging og har hele tiden full oversikt over aktuelle rapporter og tilstand på eget utstyr. Systemet gjør det også mulig å ta ut fulle rapporter enten på enkelte lokasjoner eller for hele selskapet, sier Hermod.

- Flere av våre kunder bruker også kontrollrapportene som grunnlag for konkurranseutsetting ved vedlikehold og modifikasjoner.

Fakta:

  • Inspecta tilbyr uavhengig inspeksjon, testing, sertifisering, teknisk rådgivning og opplæring og har kontorer i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Latvia, Estland, Litauen og Polen.
  • Inspecta Norge har hovedkontor i Sarpsborg og avdelinger i Oslo, Stavanger, Tromsø, Ågotnes, Straume, Tønsberg og Kongsberg.
  • Inspecta er en del av det nederlandske selskapet ACTA. Sammen med selskapene Kiwa (bla. Teknologisk Institutt) og Shield Group er de en ledende leverandør av testing, inspeksjon og sertifisering i Europa.

Tekst og foto: Per-Kr. Aasen