Følg Kiwa Norge

Internasjonal enighet om ISO 45001, den nye standarden for arbeidsmiljø

Nyhet   •   jan 30, 2018 11:55 CET

Lisbeth Aamodt er seniorrådgiver i HMS og ønsker den nye standarden velkommen.

Nå er den endelig her – den nye internasjonale standarden for arbeidsmiljø, ISO 45001:2018.

Alle bedrifter i Norge må jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet i tråd med HMS-/internkontroll-forskriften og arbeidsmiljøloven. Kravene fra myndighetene er generelle, og stiller ikke konkrete krav til viktige ledelsesprinsipper slik som ISO 45001 gjør. Mange norske virksomheter vil derfor ha stor nytte av å følge den nye standarden. 

ISO 45001 blir publisert 15. mars 2018.

Erstatter OHSAS 18001

Mange bedrifter i Norge er allerede sertifisert iht. OHSAS 18001. ISO 45001 erstatter den populære britiske standarden. 

Hva er fordelen med et ledelsessystem iht. ISO 45001?

 • Helsefremmende arbeidsplass - godt arbeidsmiljø - lavere sykefravær – færre skader og ulykker
 • Forbedre bedriftens HMS-prestasjoner og sikre måloppnåelse
 • Tilfredsstille lovkrav
 • Gjennomgående risikoforståelse og risikoledelse i alle prosesser i virksomheten
 • Tilfredsstille forventninger hos ledere og medarbeidere, kunder, leverandører og samfunn
 • Tydelig rolleavklaring:
  • Ledelsens involvering og HMS-ansvar
  • Ansattes ansvar og medvirkning – bidra til bedre løsninger i virksomheten
 • Et godt HMS-arbeid kan bidra til riktig kvalitet på produkt og tjenester
 • Kontinuerlig forbedring
 • Du bringer helse og sikkerhet inn i hjertet av virksomhetens aktiviteter og prosesser!