Følg Kiwa Norge

Nye navn, samme gode kurs på HMS Verneingeniørskolen

Nyhet   •   jan 24, 2018 09:21 CET

Lisbeth Aamodt, fagansvarlig på HMS Verneingeniørskolen

HMS Verneingeniørskolen er Norges mest populære etterutdanningstilbud innen HMS. Vi formidler kunnskap om alle de forskriftsmessige kravene i HMS-begrepet. To viktige temaer i denne sammenheng er ytre miljø og HMS-revisjon. Disse fagområdene kan du lære om på våre populære kurs som skifter navn fra 2018. Hensikten med navnendringen er å sikre bedre samsvar mellom kursinnhold og kurstittel. Vårt mål er å motivere alle som jobber med HMS til å ville lære mer om disse temaene som er sentrale i det systematiske HMS-arbeidet.

Systematisk arbeid med ytre miljø og en bedre avfallsbehandling

Det systematiske HMS-arbeidet i alle bedrifter i Norge må omfatte vern av det ytre miljø og en bedre avfallsbehandling. Dette arbeidet bør være kunnskapsbasert og virksomhetens aktiviteter skal bidra til minst mulig miljøbelastning, reduksjon av avfallsmengder og høy grad av avfallssortering for gjenvinning. Dette får du kunnskap om på kurset Systematisk arbeid med ytre miljø og en bedre avfallsbehandling. Kurset gir deg ferdigheter som kan bidra til at din bedrift kan jobbe systematisk og målrettet med ytre miljø slik at omdømmet styrkes og bedriften kan redusere utgifter til avfallshåndteringen.

Revisjonsledelse og HMS-revisjon

I forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter er det et krav om systematisk overvåking av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt (§5 punkt 8). Den beste og mest effektive måte å gjøre dette på er å foreta regelmessige internrevisjoner av HMS med bruk av den anerkjente internasjonale standarden ISO 19011, retningslinjer for revisjon av styringssystemer. Metoden lærer du på kurset Revisjonsledelse og HMS-revisjon. Her får du en grundig innføring i metoden for å gjennomføre HMS-revisjoner. Du får kunnskap som gjør deg i stand til å være revisjonsleder og å delta i planlegging, forberedelser og gjennomføring av revisjoner. Revisjoner bidrar til å avdekke forbedringsmuligheter i det systematiske HMS-arbeidet og hva som kan bidra til å øke bedriftens HMS-prestasjoner for eksempel når det gjelder avfallsreduksjon og miljøpåvirkning. HMS-revisjon er en virkningsfull metode i det kontinuerlig forbedringsarbeidet.