Følg Kiwa Norge

​Rustes mot brudd i fremtiden

Nyhet   •   mar 23, 2015 10:37 CET

Sikre konstruksjoner og kontroll over materialer som tas i bruk er dagsaktuelle tema, særlig i lys av diskusjoner om nåtidens materialer holder mål. Potensielle nye krav i standarder har medført store investeringer i Inspecta for å kunne utføre CTOD-testing.

Bruddmekanikk er en vesentlig del av dette og det handler om å identifisere parametere som spenninger, sprekker og materialets bruddseighet som påvirker den strukturelle integriteten.

- Sprekker som propagerer utgjør en risiko og kan være opphav til brudd og kollaps i konstruksjoner vi omgås med. Inspecta har den senere tid fulgt diskusjonen nøye når det kommer til kvaliteten i dagens materialer som blant annet skal brukes i oljeboring i nord, sier teamleder Elin Langaker i Inspectas materiallaboratorium. 

- Sprøbruddene er ofte uforutsigbare og viktig å gjøre rede for og eliminere tidlig i prosessene. Særlig sveiseskjøten er utsatt og det kan oppstå sprøbrudd i varmepåvirket sone. Det er helt vesentlig at sveisen testes for bruddseighet, innen en offshore konstruksjon bygges. Dette kan bidra til en sikrere konstruksjon, men samtidig må fremtidige standarder også kunne stille krav til eksempelvis temperaturer, sier Langaker. 

Kunne motstå brudd

Materialets bruddseighet kan beskrives som materialets egenskaper til å motstå brudd. Det kan påvirkes negativt av lav temperatur, variere med tykkelsen på godset og kvaliteten på sveisen i en konstruksjon.

- Stadig flere av våre kunder har etterspurt CTOD-testing. Det har vært viktig for oss i denne prosessen å ta høyde for både dette og fremtidens krav og standarder, etter hvert som vi har utvidet våre tjenester i materiallaboratoriet, sier Langaker.

Hun får støtte av Per Nossen, Profit Center Manager, som legger til at Inspecta i økende grad opplever at kundene er innforstått med kravene i standardene og etterspør denne typen testing. Det er også satt krav til CTOD i NORSOK, DNV og ISO standarder.

- Resultatet av testen sier noe om i hvor stor grad materialet kan motstå brudd (ved belasting) når det har oppstått en sprekk. Dette er særlig viktig å vite for bærende konstruksjoner. Testen vil også oppfylle krav i NORSOK-standarden for blant annet sveisekvalifisering, sier Nossen. 

- Dette bidrar igjen til økt sikkerhet og livslengde på konstruksjonen som er viktig for våre kunder, legger Nossen til.

FAKTA

  • CTOD-test står for crack, tip, opening, displacement-test og brukes for å måle bruddseigheten i stål.
  • Begrepet «bruddseighet» ble innført tidlig på 1900-tallet i forbindelse med en tidligere testmetode som heter Charpy-V-test; en enkel kvalitativ test som gir en indikasjon på seigheten av et materiale.
  • I motsetning til Charpy-V, kan CTOD-testing gi en mer representativ test med hensyn til driftsforholdene og belastingene materialet er utsatt for.