Følg Kiwa Norge

Utmatting – en trussel for produksjonen

Nyhet   •   feb 11, 2016 10:04 CET

Utmatting er den vanligste årsaken til alvorlig skade i prosessindustrien. Ved å arbeide med forebyggende målinger, overvåking og kontroll, kan man oppnå store gevinster, så vel økonomisk som sikkerhetsmessig. Det viser Inspectas undersøkelser innen material- og livsløpsanalyser.

54 prosent
Over halvparten av de nærmere 1 100 skadene Inspecta har registrert viser at de oppstår som følge av utmatting. Mekanisk tretthet er den mest vanlige, mens korrosjon og termisk utmatting utgjør en liten del av skaden. Undersøkelsene baserer seg på funn fra anleggsskader de siste 25 årene.

 • Kryping/siging 7%
 • Seigt brudd 2%
 • Sprøbrudd 3%
 • Erosjonskorrosjon 3%
 • Punktkorrosjon 6%
 • Generell korrosjon 7%
 • Spenningskorrosjon 18%
 • Utmatting 54%

 • Ta kontroll over levetiden
  Prosessutstyr, maskiner med roterende deler og andre kritiske komponenter er stadig utsatt for utmattingsbelastninger.

  Det avgjørende er å oppdage begynnende skader før de når en kritisk størrelse som kan medføre materialbrudd. Og løsningen er i følge Inspectas Magnus Dahlberg en kombinasjon av regelmessig kontroll, overvåking og måleutstyr status.

  - På denne måten kan skadeutviklingen stoppes og levetiden på komponentene kan fornyes, noe som ofte innebærer både økonomiske besparelser og økt sikkerhet.

  Som et eksempel nevner han en papirfabrikk som kontaktet Inspecta Technology for å gjennomføre en tilstands- og livslengdevurdering av en stor maskinkomponent med en innkjøpspris på 50 millioner kroner.

  - De visste at en ikke-planlagt nedetid ville medføre høye kostnader, og ønsket ikke å risikere utmattingsproblemer. Ved hjelp av våre tester og beregninger, var vi i stand til å sikre tre års ekstra levetid på komponentene, noe som resulterte i en besparelse på 15 millioner, sier Magnus Dahlberg.

  Forløp
  - Utmatting er som et ekkelt virus som finner det svakeste punktet i konstruksjonen og som bearbeider den tålmodig frem til materialet begynner å sprekke. Det begynner langsomt for deretter å gå raskere og rakere, sier Magnus Dahlberg.

  Han forklarer at sprekkdannelsen kan vare i mange år uten at det skjer noe, men når de i utgangspunktet usynlige sprekkene har vokst seg så store at materialet ikke lenger har energi til å tåle belastningen skjer bruddet øyeblikkelig.

  - Derfor er det viktig å tenke langsiktig. Det du gjør i dag får stor betydning for kostnadene om 10-15 år.

  Tekst: Susanna Lidström